2015 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

2015 m. spalio 19 d. TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 dieną.

Recommended