AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. gruodžio 17 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 8 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 093 747 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

Recommended
Martin Shkreli