AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

  AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. spalio 2 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 6 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 092 014 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

Recommended