ANDION INNGÅR KONTRAKT MED BIOKRAFT FOR Å UTVIDE PRODUKSJONEN PÅ VERDENS STØRSTE BIOGASSANLEGG SOM PRODUSERER FLYTENDE BIOGASS

VANCOUVER, CANADA og OSLO, NORGE, Oct. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Andion Global Inc. er en global leverandør innen biogass som leverer anlegg som behandler utråtningsbart substrat så som gjødsel, fisk, slam og matavfalls- løsninger. Norgesbaserte Biokraft AS kunngjorde i dag at Biokraft har valgt Andion som hovedentreprenør for levering av prosjektet ved navn «Multifuel» for Skogn II. Skogn II prosjektet vil utvide Biokrafts LBG (liquefied biogas) produksjonskapasitet på Skogn i Trøndelag, verdens i dag største LBG-produksjonsanlegg. Andions unike løsninger, prosjektering, design, optimalisering og gjennomføringsevne av anaerobe biogassanlegg vil bli brukt til å utvide produksjonskapasiteten. Dette for å øke konverteringen av biologiske restprodukter til flytende biogass (LBG) på Biokrafts Skogn-fabrikk. Det biologiske substratet består av biprodukter fra landbruket, husdyrgjødsel, fiskeavfall, slam og biprodukter fra norsk oppdrettsnæring og prosessvann fra masse- og papirindustrien. “Vi er veldig glade for å være sammen med Andion for vårt nye LBG-produksjonsanlegg Skogn II,” sa Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS. “Som verdens største LBG-produsent produserer vi allerede 10.000 tonn grønt drivstoff i året på Skogn, og vi er spente på å kunne utvide produksjonskapasiteten vår på Skogn. Vi er imponert over Andions velkjente ekspertise og teknologier for konvertering av avfall og substrater til biogass. “ “I følge ledende energianalytikere vil etterspørselen etter flytende biogass innen 2030 vokse til et punkt der vi må bygge mange flere biogassanlegg tilsvarende Skogn anlegget. Bransjepotensialet er stort, så vi er opptatt av å skape de rette partnerskapene som vi nå har med Andion” la Wollan til. Planlagt oppstart av Skogn II prosjektet er mot slutten av 2020. “Etter å ha blitt valgt av en markedsleder som Biokraft for å utvide verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogassdrivstoff, er dette prosjektet veldig spennende for Andion, og vi ser frem til å anvende vår erfaring med å designe og prosjektere bærekraftige løsninger på dette høyt prestisjefylte prosjektet“, sier Phillip Abrary, administrerende direktør i Andion Global Inc.Utvidelsen er strukturert i to trinn: 3.500 tonn biodrivstoff på Skogn II og ytterligere 6.500 tonn på Skogn III, med en total investering anslått til 30 millioner euro. Ved ferdigstillelse av prosjektet representerer Biokraft en total investering på ca. 70 millioner euro på anlegget i Skogn. De to nye prosjektfasene skal bygges lengst ut på Fiborgtangen i Skogn, der en del landmasse skal utvides i havet for å posisjonere de to nye prosjektene.Når markedet for fornybare energikilder som fossilfritt brensel som flytende biogass i Skandinavia vokser, vil Andions prosess for å doble produksjonen sette Biokraft i en sterkere posisjon for å imøtekomme denne etterspørselen. Biodrivstoffet som produseres på Skogn brukes for tiden til tungtransport og marine transportfartøy langs norskekysten.Om Andion Global Inc.Andion Global Inc. er et globalt teknologiselskap med en portefølje av patenterte teknologier og velprøvde prosesser for å konvertere diverse substrater til energi. Med mer enn 20 års erfaring med behandling av substrat, dekker Andions integrerte løsninger alle aspekter av verdikjeden fra avfall/substrat til energi og avløpsrensing. Andion har mer enn 50 biogass referanseprosjekter med bærekraftige løsninger for kompleks håndtering av blant annet organisk avfall og høyeffektiv energiproduksjon (biogass). I tillegg har Andion Global levert 133 renseanlegg i Nord-Amerika og Europa. Andion Global Inc. er basert i Vancouver, Canada (Andion North America Ltd.) med kontorer i Milano, Italia (Andion Italy SpA).Om Biokraft ASBiokraft AS er et privateid norsk selskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapet eier og driver verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass (LBG), og er ledende når det gjelder å konvertere tungtransportsektoren til en nullutslippssektor ved å bruke flytende biogassdrivstoff.  Biokraft AS eies i sin helhet av Biokraft Holding AS, som eies av Scandinavian Biogas Fuels International AB (majoritetseier), TrønderEnergi AS, Joytrack AS og Cora Holding AS.Attachmentdronebilde fabrikk[1]Wojtech Sargalski
ANDION NORTHERN EUROPE
+47 90114268
[email protected] Håvard Wollan
Biokraft AS
+47 92883383
[email protected]


CBJ Newsmakers

Recommended