Ändringar i valberedningen i Tradedoubler

Stockholm 23 december 2015
Thomas Ehlin, som utsetts av Fjärde AP-fonden har lämnat sitt uppdrag som
ledamot av valberedningen i Tradedoubler. En ny ledamot kommer att utses i
enlighet med det direktiv avseende sammansättningen av valberedningen som antogs
vid årsstämman den 5 maj 2015.

Valberedningen består av följande ledamöter:

· Cédric Vincent (ordförande), utsedd av Reworld Media S.A.
· Felix Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB
· Pascal Chevalier, styrelsens ordförande

Tradedoublers årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 3 maj 2016 i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Cédric Vincent, valberedningens ordförande; +46 (0)8 40 50 800; email
c.vincent@ljcavocats.com

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016
kan göra detta till valberedningens sekreterare Robert Ander (Tradedoubler’s
Legal Counsel) via e-post: Robert.Ander@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital
marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär
inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse
kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest
framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än
idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom
ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att
erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga
sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras
försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland
Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och
CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på
www.tradedoubler.com

Recommended