Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

BIOTIE THERAPIES OYJ                                  PÖRSSITIEDOTE                 14.12.2015 klo 15.00Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitusBiotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) on 12.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Vivo Capital VIII, LLC:n omasta puolesta ja Vivo Capital Fund VIII, L.P:n puolesta. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.Ilmoituksen mukaan Vivo Capital VIII, LLC:n ja sen rahastojen omistamien Biotien osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 13,76 prosenttia Biotien kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Biotien rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 1.086.940.271.Vivo Capital VIII, LLC ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:A: Osakkeet ja äänioikeudetKoskien lisätietoja Yhtiön osakkeita edustavista ADS-todistuksista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 11.6.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineetKoskien lisätietoja warranteista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 23.4.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:Ilmoituksen mukaan Vivo Capital VIII, LLC on (i) Vivo Capital Fund VIII, L.P:n ja (ii) Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P:n vastuunalainen yhtiömies. Lisäksi ilmoituksen mukaan Vivo Capital VIII, LLC tai sen määräysvallassa olevat yhteisöt eivät (i) Vivo Capital Fund VIII, L.P:tä ja (ii) Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P:tä lukuun ottamatta omista Yhtiön osakkeita tai niihin liittyviä rahoitusvälineitä.Turku, 14.12.2015Biotie Therapies OyjTimo Veromaa
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com
JAKELU:NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com
HUG#1973293

Recommended