Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

BIOTIE THERAPIES OYJ                                  PÖRSSITIEDOTE                 16.12.2015 klo 8.00Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitusBiotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) on 15.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Samuel D. Isalyn omasta puolesta sekä OrbiMed Advisors LLC:n, OrbiMed Capital GP V LLC:n ja OrbiMed Private Investments V, LP:n puolesta. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.Ilmoituksen mukaan Samuel D. Isalyn ja hänen määräysvallassa olevien yhteisöjen omistamien Biotien osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 11,54 prosenttia Biotien kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Biotien rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 1.086.940.271.Samuel D. Isalyn ja hänen määräysvallassa olevien yhteisöjen osuus ilmoituksen mukaan:Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:A: Osakkeet ja äänioikeudetKoskien lisätietoja Yhtiön osakkeita edustavista ADS-todistuksista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 11.6.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineetKoskien lisätietoja warranteista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 23.4.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:Ilmoituksen mukaan Samuel D. Isaly on johtoon kuuluva yhtiömies ja määräysvallan tuottavan osuuden omistaja OrbiMed Advisors LLC:ssä, joka puolestaan on ainut johtoon kuuluva yhtiömies OrbiMed Capital GP V LLC:ssä. OrbiMed Capital GP V LLC on OrbiMed Private Investments V, LP:n vastuunalainen yhtiömies. Lisäksi ilmoituksen mukaan Samuel D. Isaly tai hänen määräysvallassaan olevat yhteisöt eivät OrbiMed Private Investments V, LP:tä lukuun ottamatta omista Yhtiön osakkeita tai niihin liittyviä rahoitusvälineitä.Turku, 16.12.2015Biotie Therapies OyjTimo Veromaa
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com
JAKELU:NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com
HUG#1973900

Recommended
manufacturing image3