Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

BIOTIE THERAPIES OYJ                                  PÖRSSITIEDOTE                 22.12.2015 klo 10.30
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitusBiotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) (“Biotie” tai “Yhtiö”) on 21.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Seth Klarmanin omasta puolesta sekä SAK Corporationin ja The Baupost Group, L.L.C:n puolesta. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.Ilmoituksen mukaan Seth Klarmanin ja hänen määräysvallassa olevien yhteisöjen omistamien Biotien osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 15,89 prosenttia Biotien kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Biotien rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 1.086.940.271.Seth Klarmanin ja hänen määräysvallassa olevien yhteisöjen osuus ilmoituksen mukaan:Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:A: Osakkeet ja äänioikeudetKoskien lisätietoja Yhtiön osakkeita edustavista ADS-todistuksista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 11.6.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineetKoskien lisätietoja warranteista, ilmoituksessa viitataan Yhtiön 23.4.2015 julkistamaan pörssitiedotteeseen.Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:Ilmoituksen mukaan Seth Klarman on ainoa osakkeenomistaja SAK Corporationissa, joka hallinnoi ja käyttää määräysvaltaa The Baupost Group L.L.C:ssä. The Baupost Group L.L.C. on puolestaan johtava vastuunalainen yhtiömies seuraavissa yhtiöissä: (i) Baupost Limited Partnership 1983 A-1 (joka on Baupost Private Investments A-1, L.L.C:n emoyhteisö), (ii) Baupost Limited Partnership 1983 B-1 (joka on Baupost Private Investments B-1, L.L.C:n emoyhteisö), (iii) Baupost Limited Partnership 1983 C-1 (joka on Baupost Private Investments C-1, L.L.C:n emoyhteisö), (iv) Baupost Value Partners, L.P.-II (joka on Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C:n emoyhteisö), (v) HB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments H-1, L.L.C:n emoyhteisö), (vi) PB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments P-1, L.L.C:n emoyhteisö), (vii) YB Institutional Limited Partnership (joka on Baupost Private Investments Y-1, L.L.C:n emoyhteisö), (viii) Baupost Value Partners, L.P.-I (joka on Baupost Private Investments BVI-1, L.L.C:n emoyhteisö), (ix) Baupost Value Partners, L.P.-III (joka on Baupost Private Investments BVIII-1, L.L.C:n emoyhteisö) ja (x) Baupost Value Partners, L.P.-IV (joka on Baupost Private Investments BVIV-1, L.L.C:n emoyhteisö).Lisäksi ilmoituksen mukaan Seth Klarman tai hänen määräysvallassaan olevat yhteisöt eivät (i) Baupost Private Investments A-1, L.L.C:tä, (ii) Baupost Private Investments B-1, L.L.C:tä, (iii) Baupost Private Investments C-1, L.L.C:tä, (iv) Baupost Private Investments H-1, L.L.C:tä, (v) Baupost Private Investments P-1, L.L.C:tä, (vi) Baupost Private Investments Y-1, L.L.C:tä, (vii) Baupost Private Investments BVI-1, L.L.C:tä, (viii) Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C:tä, (ix) Baupost Private Investments BVIII-1, L.L.C:tä ja Baupost Private Investments BVIV-1, L.L.C:tä lukuun ottamatta omista Yhtiön osakkeita tai niihin liittyviä rahoitusvälineitä.Turku, 22.12.2015Biotie Therapies OyjTimo Veromaa
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com
JAKELU:NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com
HUG#1975265

Recommended