AS Tallinna Vesi puhaskasum vähenes 2015. aasta 3. kvartalis 12,5%

2015. aasta 3. kvartalis oli ettevõtte puhaskasum 5,10 miljonit eurot, vähenedes 0,73 miljoni euro võrra. Puhaskasumi 12,5%-ne langus, võrreldes 2014. aasta 3. kvartaliga, oli peamiselt tingitud suurematest õigusabikuludest ja negatiivsest muutusest SWAP lepingute õiglases väärtuses. 2015. aasta 3. kvartalis kasvasid müügitulud 6,3 % võrra, 14,08 miljoni euroni, võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük püsis võrdlemisi stabiilne ning kasv tulenes peamiselt suuremast toruehitus- ja asfalteerimisteenuste müügist.

Recommended