Avyttringen av tillverkningsenheten Euromed i Spanien har slutförts

Medas avtal att avyttra Euromed som offentliggjordes den 1 december 2015 har
slutförts. Den totala köpeskillingen uppgår till 82 MEUR i kontantbetalning för
aktierna i Euromed. Enheten omsätter cirka 40 MEUR och genererar en EBITDA
marginal runt 20% på årsbasis.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability tel:
0733-666 599

paula.treutiger@meda.se

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas
produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna
marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Recommended