Bilia förvärvar Luxemburgs största BMW- och MINI-återförsäljare

Göteborg, Sverige, 2015-12-21 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) –
 
Bilia har träffat avtal om att förvärva Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg. BMW har en stark position, med en marknadsandel under de senaste åren på drygt 10 procent. Verksamheten svarar för cirka 50 procent av den totala BMW-försäljningen i Luxemburg. Verksamheten är centralt belägen och tillträdet är planerat till den 31 Mars 2016. Verksamheten är välskött och har under många år redovisat en hög och stabil lönsamhet. Omsättningen uppgår till cirka 1,1 Mdr och rörelseresultatet prognostiseras i år till cirka 45 Mkr. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 360 Mkr. Antalet anställda uppgår vid övertagandet till cirka 147 personer. Förutsatt årsstämmans beslut den 8 april 2016, kommer en betydande del av köpeskillingen att erläggas med nyemitterade Bilia-aktier.

Recommended