Bilias aktiekapital

Göteborg, Sverige, 2015-09-30 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) –
 
Inlösen av teckningsoptioner har lett till att Bilias aktiekapital ökat med 12 570 kronor och uppgår idag till 252 120 080 kronor och antalet aktier har ökat med 2 514 st till totalt 50 424 016 st, med lika många röster.  Göteborg den 30 september 2015 Bilia AB (publ)         För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist,
         Bilia AB, tel 031-709 55 00.

Recommended
Ralph Lauren