Bilias aktiekapital

Göteborg, Sverige, 2015-10-30 10:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) –
 
Inlösen av teckningsoptioner har lett till att Bilias aktiekapital ökat med 35 650 kronor och uppgår idag till 252 155 730 kronor och antalet aktier har ökat med 7 130 st till totalt 50 431 146 st, med lika många röster.  Göteborg den 30 oktober 2015 Bilia AB (publ)         För ytterligare information hänvisas till CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist,
         Bilia AB, tel 031-709 55 00.

Recommended