Biotien taloudelliset tiedotteet vuonna 2016

BIOTIE THERAPIES OYJ                 PÖRSSITIEDOTE                                 8.12.2015 klo 9.00Biotien taloudelliset tiedotteet vuonna 2016Biotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) julkaisee vuoden 2016 taloudellisten tiedotteiden julkistamisajankohdat.Yhtiön tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 julkaistaan 18.3.2016. Biotie on tietoinen, että tilinpäätöstiedotteen julkaisuajankohta on myöhäisempi, kuin mitä Yhtiö on aikaisemmin noudattanut. Yhtiön American Depositary Shares -todistusten (ADS-todistus) listaaminen NASDAQ Global Select Market -markkinapaikalle lisäsi Yhtiön velvoitteita liittyen raportointiin ja hallinnointiin, minkä seurauksena Yhtiön tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tarvitaan aiempaa enemmän aikaa.Tilinpäätös vuodelta 2015 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 (toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena) julkaistaan viikolla 12 vuonna 2016.Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat:Biotien varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2016. Biotien hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 1.3.2016. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Biotie Therapies Oyj, Hallitus, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.Turku, 8.12.2015Biotie Therapies OyjTimo Veromaa
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com
JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
HUG#1972042

Recommended