Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įsteigimo ir įtraukimo į AB NASDAQ Vilnius biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą

Šiuo pranešimu skelbiama apie tolesnį numatomą su AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (toliau – LD) reorganizavimu susijusį veiksmų planą:

Recommended