Dėl AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus atsistatydinimo

AB LESTO (toliau – LESTO, Bendrovė), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449. 

Recommended