Dėl AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.

Recommended