Dėl dukterinės bendrovės likvidavimo

Baigtos AB „Kauno energija“ dukterinės bendrovės UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ (įm. kodas 300580563) likvidavimo procedūros. Dukterinė bendrovė išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2015 m. rugsėjo 7 d. Likvidavimo procedūros buvo inicijuotos atsižvelgiant į tai, kad pagal 2011 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1608 nuostatas šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju, negali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju).

Recommended