Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. gruodžio 21 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimto sprendimo

Elektrėnai, Lietuva, 2015-12-21 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) — 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė), neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas: 1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo.„1.1. Išrinkti Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos  kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.1.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių  pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų tarybos nariu“.Bendrovė taip pat pažymi, kad visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šiuo neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų taryboje Dominykas Tučkus dirbs su stebėtojų tarybos pirmininku Mindaugu Keizeriu ir nepriklausomu nariu Pranu Vilku.          Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended