Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, biokuro katilinės įkeitimo

Elektrėnai, Lietuva, 2015-12-10 08:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, jog, vadovaujantis Bendrovės valdybos sprendimu bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus pagal 2013 m. birželio 26 d. kredito sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus bei AB DNB banko, 2015 m. gruodžio 9 d. įkeitė dalį kredito sutartyje numatyto Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybų Elektrėnų komplekse projekto metu sukurto turto – biokuro katilinę.

Recommended