Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pirkimo–pardavimo sandorio

Elektrėnai, Lietuva, 2015-09-03 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja apie ketinimą su Energijos tiekimas UAB (toliau – „Energijos tiekimas“) sudaryti komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pirkimo–pardavimo sutartį. Iki 2015 m. rugsėjo 3 d. abi šalys, taip pat ir kontroliuojanti bendrovė „Lietuvos energija“, UAB, kuri valdo  96,13 proc. Bendrovės ir 100 proc. „Energijos tiekimo“ akcijų, pritarė bendrovių susitarimo dėl komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pirkimo–pardavimo sutarties esminėms sąlygoms.Parduodamą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos prekyba nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Bendrovė ir toliau gaus pajamas už rinkoje parduodamą jos valdomose elektrinėse pagamintą elektros energiją bei teikiamas sistemines paslaugas. Parduodamos verslo dalies veiklai vykdyti nenaudojamas reikšmingas Bendrovei nuosavybės teise priklausantis materialus turtas.Remiantis nepriklausomo verslo dalies vertinimo metu nustatyta verte numatoma, jog „Energijos tiekimas“ Bendrovei grynaisiais pinigais dalimis iki 2017 m. kovo 31 d. sumokės 13,1 mln. Eur. Dar 8 mln. Eur (po 2 mln. Eur per metus) gali būti sumokėti priklausomai nuo parduodamos veiklos rezultatų per laikotarpį iki 2019 m. Bendra galutinė sandorio suma, jei bus įgyvendintos visos sutartyje numatytos sąlygos, gali pasiekti 21,1 mln. Eur.Didmeninės elektros prekybos komercinės dalies pirkimo–pardavimo sutartį Bendrovė ir „Energijos tiekimas“ pasirašys iki 2015 m. spalio pabaigos. Numatoma, jog nuosavybės teisė į parduodamą verslo dalį pereis 2016 m. sausio 1 d.Šis susitarimas priimtas įgyvendinant „Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programą, kurios apimtyje numatomas Bendrovės gamybos veiklos išgryninimas nuo Bendrovės atskiriant dalį Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veiklos.„Energijos tiekimas“ yra nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended
tom-brady-roger-goodell