Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalies pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo

Elektrėnai, Lietuva, 2015-10-12 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. spalio 12 d. Bendrovė ir Energijos tiekimas UAB (toliau – „Energijos tiekimas“) pasirašė didmeninės elektros prekybos komercinės dalies pirkimo–pardavimo sutartį. Apie ketinimą sudaryti šią sutartį Bendrovė informavo 2015 m. rugsėjo 3 d. pranešime apie esminį įvykį.„Energijos tiekimui“ parduotą verslo dalį sudaro su fizine elektros energijos prekyba nesusijusi prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei balansavimo paslaugos teikimas. Bendrovė ir toliau gaus pajamas už rinkoje parduodamą jos valdomose elektrinėse pagamintą elektros energiją bei teikiamas sistemines paslaugas. Parduotos verslo dalies veiklai vykdyti nenaudojamas reikšmingas Bendrovei nuosavybės teise priklausantis materialus turtas.Remiantis sutarties sąlygomis, „Energijos tiekimas“ Bendrovei grynaisiais pinigais dalimis iki 2017 m. kovo 31 d. sumokės 13,1 mln. Eur. Dar 8 mln. Eur (po 2 mln. Eur per metus) gali būti sumokėti priklausomai nuo parduodamos veiklos rezultatų per laikotarpį iki 2019 m. Bendra galutinė sandorio suma, jei bus įgyvendintos visos sutartyje numatytos sąlygos, gali siekti 21,1 mln. Eur.Nuosavybės teisė į parduotą komercinės didmeninės elektros prekybos verslo dalį „Energijos tiekimui“ pereis 2016 m. sausio 1 d. Iki tol šią veiklą ir toliau vykdys Bendrovė.Šis sandoris įvykdytas įgyvendinant „Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programą, kurios apimtyje numatytas Bendrovės gamybos veiklos išgryninimas nuo Bendrovės atskiriant dalį Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veiklos.         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended