Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų eksploatacijos nutraukimo

Elektrėnai, Lietuva, 2015-12-07 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) valdyba, įgyvendindama Bendrovės veiklos strategiją ir atsižvelgdama į stebėtojų tarybos atsiliepimą, 2015 m. gruodžio 7 d. priėmė sprendimą nutraukti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokų eksploatavimą nuo 2016 m. sausio 1 d. Pradėti 5 ir 6 blokų demontavimo darbus numatoma pabaigus Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų demontavimą (preliminariai – 2017 m. pradžioje).1967-1968 m. pradėję veikti Lietuvos elektrinės 5 ir 6 blokai (abu po 300 MW galios) pastaruoju metu buvo konservuojami. Blokai išvedami iš eksploatacijos dėl prastos techninės būklės, mažo išnaudojimo potencialo ateityje ir didelių palaikymo kaštų.         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended
09n-Loonie