Dėl paskelbtų 2016 metų elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomeninių elektros energijos kainų

AB LESTO (toliau – LESTO, Bendrovė), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.  

Recommended
Chapter 11