Dėl prekybos AB LESTO akcijomis sustabdymo

Remiantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO (juridinio asmens kodas 302577612, buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius) valdybos sprendimu, AB NASDAQ Vilnius pateiktas prašymas dėl prekybos AB LESTO akcijomis sustabdymo AB NASDAQ Vilnius biržos Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše pasibaigus 2015 m. gruodžio 10 dienos prekybos sesijai iki AB LESTO išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ir akcijų emisijos (ISIN kodas LT0000128449) registracijos sąskaitos uždarymo Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. 

Recommended