Dėl taikos sutarties su UAB Kauno termofikacijos elektrine sudarymo

2015 m. gruodžio 28 d. AB „Kauno energija“ ir UAB Kauno termofikacijos elektrinė sudarė Taikos sutartį Vilniaus komercinio arbitražo teismo byloje Nr. 268 dėl 2003 m. kovo 31 d. Investicijų susitarimo (su visais pakeitimais) nutraukimo pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. patvirtintas esmines Taikos sutarties sąlygas ir bylos užbaigimo taikiai. Sudarytą Taikos sutartį dar turi patvirtinti Vilniaus komercinis arbitražo teismas.

Recommended