Dėl teismo priimto sprendimo

Elektrėnai, Lietuva, 2015-09-21 16:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė Bendrovės skundą, kuriuo prašoma panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“, Nr. O3-818 (toliau – Nutarimas).Bendrovė primena, jog Nutarimu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė 2014 m. rugsėjo 19 d. planinio patikrinimo aktui Nr. E3-2 ir nusprendė mažinti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti Bendrovės gautinas elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas 25,7 mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime numatytas šių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimų įgyvendinimo laikotarpis – 2015–2016 ataskaitiniai metai.         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended
Volkswagen - logo