Dėl teismo priimtos nutarties

Elektrėnai, Lietuva, 2015-09-17 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi nutarė patenkinti Bendrovės atskirąjį skundą dėl 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ir grąžino bylą nagrinėti pirmos instancijos teismui.Bendrovė primena, jog 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi nutarė nutraukti administracinę bylą dėl 2014 m. lapkričio 28 d. Bendrovės skundo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875 panaikinimo.         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended