Extra Bolagsstämma Hifab Group AB (PUBL.)

Hifab Group höll extra bolagsstämma fredagen den 11 december 2015

Beslutades att en nyemission skall genomföras enligt nedan:
Aktieägare har företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje befintlig aktie.
Teckningskurs 1,75 kr/aktie vilket motsvarar en emissionslikvid om 53 234 048 kr
före emissionskostnader och 30 419 456 nya aktier i bolaget vid full teckning
Teckningstiden skall löpa under perioden 22 dec 2015 till 12 januari 2016.
Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.
Avstämningsdag är 18 december

I övrig se stämmoprotokoll på Hifabs hemsida.
För ytterligare information
kontakta: CEO Elisabeth Brattlund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00
Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling.
Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen
har ca 425 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag
utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 480
MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Recommended