Flaggningsmeddelande i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Daniel Krook, VD och styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har
förvärvat 2 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på
First North (BRE2). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till
12 000 000 aktier motsvarande ca 1,71% av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Trollportens Maskin AB (dotterbolag till DCAP AB), ägare i Bredband2 i
Skandinavien AB (publ) har sålt 2 000 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB
(publ), noterat på First North (BRE2) till Daniel Krook.
För ytterligare information:
Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ),
+46 (0) 70 699 56 60
Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet,
telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder.
Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största
leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 150
000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära
relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen
aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium.

Recommended