Förändring i Feelgoods koncernledning

Johan Sandström, chef för Region Stockholm och medlem i bolagets koncernledning,
har valt att lämna Feelgood i december 2015 för att gå vidare till nya
utmaningar. Hans ansvar övertas av Britt-Marie Clarén som blir tillförordnad
Regionchef i Sthlm och tillförordnad medlem i koncernledningen. Britt-Marie har
en gedigen bakgrund inom Feelgood, senast som operativ chef för Region
Stockholm.
Denna information är sådan som Feelgood skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2015 kl. 13:00.

Stockholm 2015-12-28
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktpersoner:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök
CFO, Feelgood
Telefon: 0700-92 24 84
E-post: cecilia.HojgardHook@feelgood.se

Om Feelgood
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa,
träning, och sjukgymnastik. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till företag,
organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska
vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för
ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood är ett
rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster nära
200 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar.
Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.
www.feelgood.se.

Recommended
CBJ Jan 2016CBJ December 2015