Formpipe får order från svensk myndighet värd 2,3 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en större svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,3 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

Recommended