Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2015 päätökseen

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2015Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön 21 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 30.8.2015 ja kakkosyksikön noin 17 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 15.9. Ykkösyksikön käynnistys viivästyi kolme vuorokautta käynnistysvaiheessa ilmenneen generaattorin vetyvuodon korjauksen ja välitulistimien vaihdon haasteellisuuden vuoksi.Fortum Oyj
Konserniviestintä
Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010
Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2014 oli 90,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 84 %. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,88 terawattituntia, mikä on noin 12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää suoraan noin 600 työntekijää. Fortum investoi vuonna 2014 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa
Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi
 

Recommended