Hemtex ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Hemtex AB (”Hemtex”) har beslutat att ansöka om avnotering av
Hemtex aktie från Nasdaq Stockholm.

Den 5 oktober 2015 offentliggjorde ICA Gruppen AB (publ) (”ICA Gruppen”) att det
offentliga erbjudandet till aktieägarna i Hemtex hade accepterats i sådan
utsträckning att ICA Gruppen innehar 98,3 procent av aktierna och rösterna i
Hemtex. ICA Gruppen har vidare påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i
Hemtex. Mot denna bakgrund har styrelsen i Hemtex beslutat att ansöka om
avnotering av Hemtex aktie från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Hemtex har vidare på begäran av ICA Gruppen offentliggjort
kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2015 för fastställande
av antal styrelseledamöter. Kallelsen har idag offentliggjorts i separat
pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hemtex presschef Manuel Ferrer
Telefon: +46 (0)70 666 02 59
E-post: manuel.ferrer@hemtex.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober
2015 kl. 08:00.

Recommended