Inbjudan till TeliaSoneras delårsrapport januari–september 2015

TeliaSoneras delårsrapport januari-september 2015 offentliggörs tisdagen den 20
oktober 2015, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas
tillgängligt på www.teliasonera.com (http://www.teliasonera.com/sv/) inför press
– och analytikerkonferensen.
Tisdagen den 20 oktober 2015

Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

TeliaSoneras koncernchef och VD Johan Dennelind och finansdirektör Christian
Luiga presenterar delårsrapporten januari-september 2015.

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet
på www.teliasonera.com. (http://www.teliasonera.com.%0d)

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter
presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen
genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Telefonnummer:
+46 8 503 364 34, 0200 890 171
Kod:
58213543

Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan
webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet
och telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 26 oktober 2015.

Telefonnummer:
+44 (0) 1452 550 000
Kod:
58213543

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom (http://www.teliasonera.com/)
och följ oss på Twitter @TeliaSoneraAB (https://twitter.com/TeliaSoneraAB).

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i
Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och
Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att
kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa
kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur.
TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt
internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK,
EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är
noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.

Recommended