Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 9,9 kr. pr. aktie

Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 9,9 kr. pr. aktie baseret på lukkekurserne d. 20. 09 2019.

Recommended