Išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB, valdybos narys

Elektrėnai, Lietuva, 2015-12-31 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2015 m. gruodžio 31 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas į Bendrovės valdybą nuo šios dienos iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Mindaugą Kvekšą.Bendrovės valdyboje M. Kvekšas kuruos finansų ir administravimo sritį.Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje įgijęs M. Kvekšas Bendrovėje nuo 2014 m. sausio mėnesio užima Finansų skyriaus vadovo pareigas. Prieš tai beveik septynerius metus jis dirbo bendrovėje „KPMG Baltics“, kur vadovavo darbo grupėms audito bei sandorių sudarymo ir restruktūrizavimo srityse.Naujas narys į Bendrovės valdybą buvo renkamas po to, kai 2015 m. gruodžio 2 d. iš Bendrovės valdybos nario pareigų buvo atšaukta Eglė Čiužaitė, tapusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos nare.Išrinkus naują narį, Bendrovės valdyboje dirbs penki nariai: Juozas Bartlingas (valdybos pirmininkas), Darius Kucinas (kuruoja elektros ir šilumos energijos gamybos valdymą), Adomas Birulis (atsakingas už Bendrovės strategiją ir plėtros projektų priežiūrą), Vidmantas Salietis (kuruoja Bendrovės prekybinę veiklą elektros energijos rinkoje) ir M. Kvekšas (finansai ir administravimas).         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Recommended