„Lietuvos energijos gamyba“, AB ir Energijos tiekimas UAB pasirašė verslo dalies perdavimo ir priėmimo aktą

Elektrėnai, Lietuva, 2015-12-31 11:09 CET (GLOBE NEWSWIRE) — „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. gruodžio 30 d. Bendrovė ir Energijos tiekimas UAB pasirašė verslo dalies perdavimo ir priėmimo aktą. Šiuo aktu Energijos tiekimas UAB nuo 2016 m. sausio 1 d. perėmė nuosavybės teises į komercinę Bendrovės didmeninės elektros prekybos verslo dalį.

Recommended