Meda avyttrar tillverkningsenheten Euromed i Spanien

Meda har ingått ett avtal med The Riverside Company (”Riverside”) att avyttra
Euromed S.A. (”Euromed”), en business-to-business-tillverkare av örtextrakt och
naturliga aktiva substanser som finns i Spanien. Den totala köpeskillingen
uppgår till 82 MEUR i kontantbetalning för aktierna i Euromed. Enheten omsätter
cirka 40 MEUR och genererar en EBITDA marginal runt 20% på årsbasis.

Euromed är ursprungligen ett dotterbolag inom Rottapharm, som nu ingår i Meda,
och har historiskt varit huvudleverantör av den viktigaste aktiva substansen i
Legalon. Meda och Riverside har ingått ett fördelaktigt långsiktigt strategiskt
leveransavtal med fasta priser över en längre tid. Utöver den aktiva substansen
i Legalon, levererar Euromed för närvarande högkvalitativa produkter till över
350 kunder över hela världen vilka står för cirka 70% av försäljningen.

“Försäljningen av Euromed ligger i linje med vår uttalade strategi att fokusera
på Medas kärnverksamhet i form av försäljning och marknadsföring av Rx och
Cx/OTC-produkter på nyckelmarknader. Transaktionen kommer att stärka Medas
kassaflödesprofil men också påverka lönsamheten positivt”, säger Dr Jörg-Thomas
Dierks, koncernchef och VD för Meda. “Dessutom säkerställer vi en långsiktig
leverantör av den aktiva substansen till Legalon som är en av våra viktigaste
produkter”.

Avyttringen av Euromed måste rapporteras till konkurrensmyndigheterna i
Tyskland. Konkurrensansökningar kommer att inledas inom några dagar och
transaktionen väntas slutföras under första kvartalet 2016 efter godkännande.

Transaktionen är inte föremål för några andra materiella villkor.

Rothschild agerar som finansiell rådgivare och Latham & Watkins som juridisk
rådgivare till Meda i samband med transaktionen.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability tel:
0733-666 599 paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 1 december 2015 kl. 08:00.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas
produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna
marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Recommended