November månads produktion 72,7 GWh

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om
72,7 GWh (66,2 GWh), vilket är 6,5 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 44,7 GWh Egen (38,2 GWh) och 31,7 GWh
samägd (28,0 GWh) vindkraft.

Halmstad den 8 december 2015

ARISE AB
(publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise AB, +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2015
kl.15.00.
Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Recommended