Orexo erhåller 5 MGBP som delmålsersättning för Abstral® i Europa och redovisar en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av OX-MPI om 62 MSEK

Uppsala den 11 december 2015 – Orexo AB (publ) meddelade idag att den årliga
försäljningen av Abstral i Europa har under 2015 nått 67,5 MEUR, vilket
genererar en delmålsersättning på 5 MGBP (cirka 63,8 MSEK) till Orexo AB
(”Orexo”) från den kommersiella partnern i Europa, ProStrakan Group plc
(”ProStrakan”).

Enligt avtalet med ProStrakan från juni 2012 gällande Abstral i Europa, erhåller
Orexo en fast och ovillkorad royalty på 55 MGBP, en rörlig royalty på årlig
försäljning som överstiger 42,5 MEUR och delmålsbetalningar på upp till 10 MGBP.
Med den aviserade delmålsersättningen på 5 MGBP har Orexo tjänat in alla
delmålsersättningar i avtalet med ProStrakan för den europeiska marknaden.

Orexo har vidare beslutat att göra en ej kassaflödespåverkande nedskrivning om
62 MSEK av tillgången OX-MPI. Orexo anser fortfarande att OX-MPI är en attraktiv
tillgång och kommer att fortsätta dialogen med potentiella partners, men som en
del av den årliga prövningen av värdet har beslutet tagits att helt skriva ned
värdet på tillgången.

Den redovisningsmässiga effekten av båda händelserna kommer att synas under
fjärde kvartalet 2015.

”Jag är nöjd att se att vår partner ProStrakan fortsätter sin framgångsrika
försäljning av Abstral i Europa. Abstrals utveckling i Europa är ett tydligt
bevis på att patienter och läkare föredrar de egenskaper som Orexos sublinguala
produkter erbjuder och prestationen möjliggör för Orexo att fortsätta investera
i kommersialiseringen av Zubsolv® och i utvecklingen av potentiella nya
beredningsplattformar”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef på Orexo AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 070-350 78 88, E-post: ir@orexo.com

Henrik Juuel, EVP/Chief Financial Officer
Tel: 072-220 94 77, E-post: ir@orexo.com

Om Abstral®
Abstral är den ledande snabbverkande fentanylprodukten i EU avsedd för
behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Abstral baseras på Orexos
egna sublinguala (under tungan) drug delivery-teknologi. Efter
produktutvecklingen utlicensierades Abstral till Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. och
deras europeiska dotterbolag ProStrakan Group plc, som fortsatt har
rättigheterna i respektive Japan och EU, medan Sentynl Therapeutics Inc. har
rättigheterna i USA.

Om OX-MPI
Målsättningen med projektet är att utveckla produkter baserade på specifik
hämning av bildandet av prostaglandin E2 (PGE2) vid olika sjukdomstillstånd.
Sedan 2005 har Boehringer Ingelheim varit ansvarig för all forskning och
utveckling av OX-MPI. Den 6 augusti 2014 meddelade Orexo att Boehringer
Ingelheim hade beslutat att returnera projektet till Orexo. Projektet, och det
immateriella värdet om 62 MSEK, har sitt ursprung från förvärvet av Biolipox.

Om Zubsolv®
Zubsolv (buprenorfin/naloxon) sublingual (under tungan) tablett (CIII) är
godkänd i USA för behandling av patienter som lider av opiatberoende och ska
användas som en del av en fullständig behandling innehållande rådgivning och
psykosocialt stöd.
För mer information om Zubsolv, besök www.zubsolv.com
(http://www.zubsolv.com F)För mer information om opiatberoende, besök
www.outthemonster.com

Om Orexo AB
Orexo är ett specialistläkemedelsbolag som kommersialiserar sin egen
patentskyddade produkt Zubsolv för behandling av opiatberoende i USA. Zubsolv är
en avancerad tablettberedning av buprenorfin och naloxon baserad på Orexos unika
kunskap och expertis i sublingual drug delivery. FoU fokuserar på nya
förbättrade produkter, som möter stora medicinska behov, genom omformulering av
välkända substanser i kombination med sin egen patenterade teknologi. Orexos
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: ORX) och finns tillgänglig
som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Orexos globala huvudkontor och FoU finns i
Uppsala. www.orexo.se och www.orexo.com

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2015, kl 08.00.

Recommended