Pasirašyta Sargėnų šilumos ūkio pirkimo sutartis

 Vykdant 2015 m. kovo 30 d. įvykusio AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, 2015 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta trišalė Kauno miesto Sargėnų mikrorajono šilumos ūkio pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią AB „Kauno energija“ įsipareigojo nuo 2015 m. spalio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka pradėti vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekėjo veiklą Sargėnuose.

Recommended
GDP