Planuojami pokyčiai „Litgrid“ korporatyvinio valdymo struktūroje

Vilnius, Lietuva, 2015-09-14 16:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — 2015 09 07 LR Energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas, patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau – Gairės), kurios nustato bendrai visai UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant LITGRID AB, vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą.

Recommended
Patrick Brown - Ontario Conservative Leader