Sören Abildgaard on nimitetty yhdistetyn Group Commercial–Group Technology yksikön vt. Johtajaksi

TeliaSoneran ilmoitettua äskettäin muuttavansa strategista painopistettään ja
kehittävänsä toimintojaan Euroopan ja Ruotsin alueilla uuden, yhdistetyn Group
Commercial–Group Technology yksikön vt. johtajaksi on nimitetty Sören
Abildgaard.
Telia Denmarkin toimitusjohtajana tällä hetkellä toimiva Sören Abildgaard tulee
yhdistetyn yksikön vt. johtajana kuulumaan TeliaSonera-konsernin johtoryhmään.
Sören Abildgaard toimii myös kaupallisena johtajana ja edustaa Group Commercial-
ja Group Technology yksiköitä konsernin johtoryhmässä 8.10. alkaen. Uusi,
yhdistetty yksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2016.

Telia Denmarkin Enterprise-yksikön johtaja Morten Bentzen aloittaa Telia
Denmarkin toimitusjohtajana 8.10.

Erik Hallberg, joka aiemmin toimi Euraasian alueen johtajana, on nimitetty uuden
Global Businesses yksikön johtajaksi. Global Businesses tulee olemaan osa
yhdistettyä Group Commercial–Group Technology yksikköä. Erik Hallberg raportoi
aluksi TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelindille.

– Yhdistetty Group Commercial–Group Technology yksikkö on avainasemassa, jotta
voimme onnistua kaupallisessa erinomaisuudessa, teknologisessa johtajuudessa ja
muutosohjelmassamme. Meillä on vahva tiimi, ja olen todella iloinen nähdessäni
lahjakkaiden ihmisten astuvan esiin, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan
Dennelind.

– Sörenillä on erinomaista kokemusta liiketoiminnasta, ja olen vakuuttunut
siitä, että hän tulee tekemään loistavaa työtä yhdistetyn yksikön vt. johtajana
ja myöhemmin kaupallisena johtajana. Erikin tausta ja kokemus ovat ihanteelliset
kansainvälisen liiketoimintamme kehittämistä ajatellen, sillä toimialan
muuttaminen on tärkeä osa tavoitteitamme. Mortenille taas toivotan kaikkea hyvää
Tanskan-toimintojemme johdossa, Johan Dennelind jatkaa.

Yhdistetyn Group Commercial–Group Technology yksikön johtajan rekrytointi on
käynnissä.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun
lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu
julkaistavaksi 8.10.2015, klo 09.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen
Newsroom (http://www.teliasonera.com/newsroom)-osiosta, ja voit myös seurata
meitä Twitterissä, Twitter @TeliaSoneraAB (https://twitter.com/TeliaSoneraAB).

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat
lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat
lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne
liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista
tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti
esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi
vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja
Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan
lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä
viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena
on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori
tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä
kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava
tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna
2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd.
kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan
Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta
www.teliasonera.com.

Recommended