Sören Abildgaard utsedd till tillförordnad chef för den kombinerade enheten Group Commercial-Group Technology

I samband med att TeliaSonera ökar fokus på regionerna Europa och Sverige har
Sören Abildgaard, vd Telia Danmark, utsetts till tillförordnad chef för den
sammanslagna enheten Group Commercial-Group Technology.
Sören Abildgaard har utsetts till tillförordnad chef för den sammanslagna
enheten Group Commercial-Group Technology och kommer att ingå i TeliaSoneras
koncernledning. Sören Abildgaard är även utsedd till Chief Commercial Officer
och representerar Group Commercial samt Group Technology i koncernledningen från
och med 8 oktober. Den nya sammanslagna enheten träder i kraft 1 januari 2016.

Morten Bentzen, idag chef för företagsaffären inom Telia Danmark, blir ny vd för
Telia Danmark från den 8 oktober.

Erik Hallberg, tidigare EVP och chef för Region Eurasien, blir ny chef för
enheten Global Businesses som blir en del av den sammanslagna enheten Group
Commercial-Group Technology. Erik Hallberg rapporterar till Johan Dennelind,
koncernchef och vd, TeliaSonera, under implementeringen av enheten.

– Den kombinerade enheten Group Commercial-Group Technology är helt avgörande
för att vi ska lyckas med vår kommersiella satsning, ta en ledande position inom
teknikutvecklingen och leverera på vårt transformationsprogram. Vi har ett
starkt team och jag är glad när duktiga kollegor kliver fram, säger Johan
Dennelind,

– Sören har lång erfarenhet från att driva affärsverksamhet och jag är övertygad
om att han kommer att göra ett bra jobb som tillförordnad chef för den
sammanslagna enheten och som Chief Commercial Officer. Med Eriks bakgrund och
erfarenhet får vi en styrka i att ta vår globala affär till nästa nivå, eftersom
det är en viktig del i vår ambition att förändra industrin. Jag önskar även
Morten lycka till i arbetet med att leda vår danska verksamhet framåt, säger
Johan Dennelind.

Rekryteringen av chef för den sammanslagna enheten pågår.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-08, kl 09.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30,
press@teliasonera.com besök TeliaSonera
Newsroom (http://www.teliasonera.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@TeliaSoneraAB. (https://twitter.com/TeliaSoneraAB)

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i
Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och
Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att
kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa
kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur.
TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt
internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK,
EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är
noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com.

Recommended