TDC : TDC kapitalmarkedsdag – 27. januar 2016

TDC’s kapitalmarkedsdag vil blive afholdt onsdag den 27. januar 2016. På dagen vil TDC’s ledelse give yderligere indblik i koncernens 2016-2018 strategi, selskabets finansielle planer, herunder forventningerne til 2016 og en revideret udbyttepolitik.

Recommended