Tele2 AB: Valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2015 har Mike Parton, styrelseordförande,
sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt
största aktieägarna i Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och
TEL2 B).
Valberedningen består av Mike Parton i egenskap av styrelseordförande, Lorenzo
Grabau utsedd av Investment AB Kinnevik, Mathias Leijon utsedd av Nordea fonder,
Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, samt Hans Ek utsedd av SEB Investment
Management AB.

De fyra aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som
gemensamt representerar cirka 56 procent av det totala antalet röster i Tele2.
Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första sammanträde.

Information om valberedningens arbete återfinns på Tele2s webbsida
www.tele2.com. Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2s styrelse kan
inkomma med skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till bolagsjurist Pontus
Ericson, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID
VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,
bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT lösningar. Ända
sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till
de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på
NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.

Recommended