TeliaSonera myy omistusosuutensa Ncellista

TeliaSonera on sopinut myyvänsä 60,4 prosentin omistusosuutensa nepalilaisesta
operaattorista Ncellista Axiatalle, yhdelle Aasian suurimmista
televiestintäkonserneista, 1 030 milj. Yhdysvaltain dollarin velattomaan
kauppahintaan. Samalla TeliaSonera purkaa taloudelliset intressinsä 20 prosentin
paikalliseen omistukseen ja saa siitä noin 48 milj. dollaria. Liiketoimet ovat
riippuvaisia toisistaan.
– Syyskuussa ilmoitimme, että tavoitteemme on vähentää läsnäoloamme seitsemällä
Euraasian markkina-alueellamme ja keskittää toimintamme Pohjoismaihin ja
Baltiaan uuden TeliaSoneran luomiseen tähtäävän strategian mukaisesti. Olen
erittäin tyytyväinen voidessani nyt ilmoittaa tästä ensimmäisestä askeleesta
TeliaSoneran uudistamisessa. Olen myös iloinen siitä, että uusi omistaja on
Axiata. On huojentavaa, että omistautuneet työntekijämme ovat hyvissä käsissä,
kun Ncellia viedään seuraavalle tasolle, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja
Johan Dennelind.

Axiatalla on yli 260 miljoonaa asiakasta ja 25 000 työntekijää. Ncell täydentää
Axiatan Aasian televiestintäomistuksia, joihin kuuluvat toiminnot Malesiassa,
Indonesiassa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Kambodžassa, Intiassa, Singaporessa
ja Pakistanissa. Malesian pörsiin listattu Axiata on hyvämaineinen yhtiö, jonka
toiminta keskittyy vahvasti Etelä-Aasiaan ja joka on myös toimintamaidensa
kehitystä edistävä pitkäaikainen investoija.

Yritysmyynti koostuu kahdesta toisistaan riippuvasta liiketoimesta.

TeliaSonera myy 60,4 prosentin suoran omistusosuutensa Axiatalle 1 030 milj.
Yhdysvaltain dollarin velattomaan kauppahintaan, joka vastaa
yritysarvo/käyttökate-kerrointa 5,0x liukuvan 12 kuukauden perusteella. Ncellin
nettokassa oli 30.9.2015 kauppahinnan tarkistusten jälkeen noin 284 milj.
dollaria, ja TeliaSoneralle maksetaan siitä kaupan toteutumishetkellä suhteessa
sen 80,4 prosentin omistusosuuteen.

TeliaSonera sisällyttää konsernitulokseensa 60,4 prosentin lisäksi 20 prosentin
omistusosuuden Ncellista, joka on tälllä hetkellä nepalilaisen liikemiehen Niraj
Shresthan paikallisessa omistuksessa. Nepalin voimassa olevan lansäädännön
mukaan 20 prosenttia yhtiöstä tulee olla Nepalin kansalaisen paikallisessa
omistuksessa. Kaikki järjestelyt, joista TeliaSonera ja Niraj Shrestha sopivat
vuonna 2012, raukeavat kaupan toteutuessa.

Osana Ncellin myyntiä Axiatalle TeliaSonera purkaa taloudelliset intressinsä 20
prosentin paikalliseen omistukseen ja saa siitä noin 48 milj. dollaria
Singaporeen rekisteröidyltä Sunivera Capital Ventures Pte Ltd:ltä. Niraj
Shrestha myy paikallisesti omistamansa osakkeensa Axiatan valitsemalle
paikalliselle kumppanille, Bhavana Singh Shresthalle.

Osana liiketoimea Visor myy 19,6 prosentin omistusosuutensa Ncellista Axiatalle.

TeliaSonera on tehnyt sekä sisäisten että ulkoisten asiantuntijoiden avulla
laajat due diligence- ja taustatietojen tarkastukset tämän liiketoimen
osapuolina toimivista yrityksistä sekä Bhavana Singh Shresthasta ja
lähipiiristä. TeliaSonera on keskustellut Axiatan kanssa yhtiön vastuulliseen
liiketoimintaan ja korruptionvastaisuuteen liittyvistä sitoumuksista, ohjelmista
ja politiikoista. TeliaSonera pyrkii aktiivisesti saamaan ostajan sitoutumaan
Industry Dialogue ‑yhteenliittymän sananvapausperiaatteisiin ja
Telecommunications Integrity Initiative ‑hankkeen korruptionvastaisiin
periaatteisiin.

– Vastuullinen vetäytyminen on meille äärimmäisen tärkeää. Jatkamme hyvää
yhteistyötämme Nepalin hallituksen kanssa osallistuessamme Nepalin
jälleenrakentamiseen maanjäristyksen jälkeen, sanoo Johan Dennelind.

Kun kaikki liiketoimet otetaan huomioon yritysmyynnin positiivinen
nettokassavaikutus vastaa noin 7,5 milj. kruunua lähinnä veroihin liittyvien
varausten jälkeen. Myynnillä odotetaan olevan vain vähäinen vaikutus
nettotulokseen, ja se riippuu valuuttakurssivaihteluista kaupan toteutumiseen
saakka.

Odotetut myyntituotot käytetään ensisijaisesti velan vähentämiseen, koska
TeliaSoneran tavoitteena on edelleen vakaaseen investointi­luokkaan kuuluva
pitkäaikainen luottoluokitus välillä A– ja BBB+. TeliaSoneran tavoitteena on
edelleen jakaa osinkoa vähintään 3 kruunua osakkeelta tilikaudelta 2015.

TeliaSoneran tärkeimpinä neuvonantajina ja asiantuntijoina liiketoimessa ovat
olleet UBS, Deloitte, Davis Polk, Mannheimer Swartling, Control Risk ja Kroll.
Kaupan toteutuminen edellyttää Nepalin teollisuusministeriön, Nepalin
televiestintäviranomaisen, Malesian keskuspankin ja Axiatan osakkeenomistajien
hyväksyntää. Yhtiö odottaa saavansa liiketoimen päätökseen vuoden 2016
ensimmäisellä puoliskolla.

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja median edustajille tänään klo 8.30 CET

TeliaSonera kutsuu analyytikot ja median edustajat puhelinkonferenssiin, johon
osallistuvat myös TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind ja talous- ja
rahoitusjohtaja Christian Luiga.

Puhelinnumero: +44 (0) 1452 555566
Koodi: 13568170

Voit myös kuunnella puhelinkonferenssin jälkikäteen 28.12.2015 asti.
Puhelinnumero: +44 (0) 1452550000
Koodi: 13568170

http://www.teliasonera.com/en/investors/reports-and-presentations/presentations/

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om
värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun
lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu
julkaistavaksi 21.12.2015, klo 6.30 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen
Newsroom (http://www.teliasonera.com/newsroom)-osiosta, ja voit myös seurata
meitä Twitterissä, @TeliaSoneraAB (https://twitter.com/TeliaSoneraAB).

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat
lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat
lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti
tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne
liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista
tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti
esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi
vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja
Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan
lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä
viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena
on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori
tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä
kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava
tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna
2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd.
kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan
Nasdaq:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta
www.teliasonera.com.

Recommended