TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–syyskuu 2015

Vakaata ydinliiketoimintaa
YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ

· Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 milj. Ruotsin kruunua (25
417). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä
kasvoi 2,4 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman
yritysostoja ja -myyntejä laski 0,5 prosenttia.
· Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 0,9 prosenttia paikallisissa
valuutoissa ilman yritysostoja ja myyntejä. Raportointivaluutassa laskettuna
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 9 730 milj.
kruunua (9 439). Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 36,0
prosenttiin (37,1).
· Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 prosenttia ja oli 7 486
milj. kruunua (7 266).
· Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kasvoi 12,7 prosenttia ja
oli 4 589 milj. kruunua (4 073), ja osakekohtainen tulos nousi 1,06 kruunuun
(0,94).
· Vapaa kassavirta laski 4 699 milj. kruunuun (6 387). Lasku selittyy
pääasiassa MegaFonin osinkojen pienenemisellä, koska yhtiö aikoo maksaa osinkoja
kahdessa erässä vuonna 2015.
· Konsernin kehitysnäkymiä vuodelle 2015 on tarkistettu: käyttökatteen ennen
kertaluonteisia eriä paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä
odotetaan jäävän hieman vuoden 2014 tasoa pienemmäksi.

YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ YHDEKSÄSTÄ KUUKAUDESTA

· Liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia ja oli 80 186 milj. Ruotsin kruunua (74
328). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä
kasvoi 1,8 prosenttia. Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman
yritysostoja ja -myyntejä laski 1,0 prosenttia.
· Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus pysyi ennallaan ja oli 11
561 milj. kruunua (11 563), ja osakekohtainen tulos oli 2,67 kruunua (2,67).
· Vapaa kassavirta kasvoi 13 859 kruunuun (11 412) pääasiassa Turkcellin
osinkojen seurauksena.

Toimitusjohtaja Johan Dennelindin
kommentit

”Kolmannella neljänneksellä Ruotsin ja Euroopan ydinliiketoimintojemme tulos oli
rohkaiseva: käyttökatteen orgaaninen kasvu kääntyi positiiviseksi kummallakin
alueella. Euraasiassa makrotalouden paineet ja kova kilpailu vaikuttivat
toimintoihin etenkin Kazakstanissa, mutta Nepalissa tulos oli jälleen vahva.

Ruotsissa jatkamme ylivoimaisuuteen perustuvaa verkkostrategiaa ja aiomme tänä
vuonna investoida yli 6 mrd. kruunua pääosin kuitu- ja 4G-verkkoihin. Strategian
positiiviset vaikutukset alkavat näkyä, sillä palvelujen liikevaihdon orgaaninen
kasvu parani 1 prosenttiin. Kasvua tukivat matkaviestin-, laajakaista- ja TV
-liittymien keskimääräisen kuukausituoton kasvu ja uusien kuituliittymien suuri
määrä. Kuluttaja­segmentissä kasvu pysyi terveenä ja yritys­segmentissä paineet
hellittivät hieman. Palvelujen liikevaihdon kasvun ja hyvän kulukurin myötä
käyttökate­prosentti kasvoi lähes prosenttiyksikön edellisvuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna.

Norjassa hankitun Tele2-liiketoiminnan integrointi etenee suunnitellusti.
Kokonaisuutena tulos oli vakaa, ja sitä tukivat hyvä orgaaninen kasvu ja
synergiaetujen vaikutusten jatkuminen. Lisäksi tulokset paranivat kaikissa
kolmessa Baltian maassa. Jatkamme tarjontamme kehittämistä Baltiassa, mistä on
osoituksena mm. äskettäin ilmoittamamme Teon ja Omnitelin liiketoimintojen
yhdistäminen Liettuassa.

Syyskuun alkupuolella ilmoitimme päätöksestämme perua TeliaSoneran ja Telenorin
liiketoimintojen yhdistäminen Tanskassa, koska yhtiöt eivät päässeet Euroopan
komission kanssa yhteisymmärrykseen yhdistymisen ehdoista. Nähdäksemme tuotot
eivät vieläkään ole riittävällä tasolla, ja etsimme yhä keinoja parantaa
toimintojen kannattavuutta Tanskassa.

Käyttökateprosenttiin kohdistuneet lisäpaineet Kazakstanissa vaikuttivat
Euraasian alueen kokonaistulokseen. Kazakstanissa hintakilpailu on kovaa, ja
kannattavuuteen vaikuttivat myös yhteenliittämiskulujen nousu, joka johtui oman
verkon ulkopuolisen liikenteen kasvusta tuotelanseerausten seurauksena. Olemme
ryhtyneet toimiin vaikutuksen lieventämiseksi, mutta kehityksen odotetaan
jatkuvan samansuuntaisena lyhyellä aikavälillä. Nepalissa onnistuimme keväällä
sattuneen maanjäristyksen vaikutusten hallinnassa erinomaisesti ja kolmannella
vuosineljänneksellä tuloksemme pysyi vakaana.

Jatkamme TeliaSoneran kehittämistä tulevaisuutta ajatellen. Tarkensimme
äskettäin prioriteettejamme ja päätimme siirtää painopisteen Eurooppaan ja
Ruotsiin ja vähentää toimintoja Euraasiassa. Kahden viime vuoden aikana olemme
panostaneet vahvasti etenkin hallinnon ja yritysvastuutyön parantamiseen
Euraasian toiminnoissa. Nähdäksemme selvää parannusta on tapahtunut ja tulevat
omistajat voivat jatkaa tätä kehitystyötä. Vetäytyminen Euraasian alueelta on jo
alkanut, ja tulemme tiedottamaan prosessin etenemisestä.

Neljännellä vuosineljänneksellä odotamme myönteisen kehityksen jatkuvan sekä
Ruotsissa että Euroopan alueella mutta haasteiden jatkuvan Euraasiassa ja
etenkin Kazakstanissa. Tarkistamme koko vuoden näkymiä ja odotamme orgaanisen
käyttökatteen paikallisissa valuutoissa jäävän hieman edellisvuoden tasoa
pienemmäksi ja käyttöomaisuusinvestointien olevan n. 17 mrd. kruunua. Luvuissa
ei ole huomioitu Norjan toimintojen synergiatavoitetta, jonka nostimme viime
neljänneksellä 700 milj. kruunuun vuodelta 2015. Täyden synergiaedun odotamme
saavuttavamme vuonna 2016.”

Tukholmassa 20.10.2015

Johan Dennelind
Toimitusjohtaja

Sisältöä koskevat kysymykset

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00
www.teliasonera.com (http://www.teliasonera.com/)

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen
om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä
annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote
on annettu julkaistavaksi 20.10.2015 klo 7.00 (CET).

Recommended