„Teo“ sudarys ir skelbs tarpinę informaciją

Vadovaudamiesi pakeistos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuojame, kad „Teo“ įmonių grupė sudarys konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbs ją norminių aktų nustatyta tvarka.

Recommended
Royal York